Επισκεφτείτε μας και στο Facebook!

Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού

Επιλέξτε το φύλλο εργασίας που επιθυμείτε και πατήστε τον τίτλο στο τέλος του φύλλου για να το ανοίξετε.

Αντωνυμίες 10η ενότητα

Σύνδεση προτάσεων 11η ενότητα

Γενική Προσδιοριστική 11η ενότητα

Άσκηση παρατακτική-υποτακτική σύνδεση

Μαθαίνω να δημιουργώ παράγραφο

Αρκτικόλεξα- συντομογραφίες - Ενότητα 2

Αριθμητικά επίθετα- Ενότητα 2

Άσκηση 1, σελ.7-8 Τ.Ε.

Άσκηση 3, σελ.9-10 Τ.Ε.

Πώς δηλώνουμε τον τόπο- Ενότητα 2

Ελλειπτικές προτάσεις -Ενότητα 2

Επίθετα- Ενότητα 2

Λόγια θηλυκά ουσιαστικά σε -η και -ος- Ενότητα 2

Άσκηση παραγραφοποίησης

Οριστική-Ενότητα 4

Προστακτική-Ενότητα 4

Υποτακτική-Ενότητα 4

Επαναληπτικές ασκήσεις στις εγκλίσεις

Αποτελεσματικές προτάσεις

Προστακτική στα σύνθετα ρήματα

Η ορθογραφία των καταλήξεων

Συνώνυμα-Αντώνυμα

Υποθετικές προτάσεις

Κυριολεξία-Μεταφορά- 7η ενότητα

Δικατάληκτα επίθετα σε -ης- Ενότητα 7

Μετοχή Παθητικού Παρακείμενου- Ενότητα 7

Ρηματικές φράσεις- Ενότητα 7

Απλές και επαυξημένες προτάσεις-Ενότητα 7

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Επανάληψη στην Υποτακτική και Προστακτική

Επίθετα σε ων-ουσα-ον

Είδη ρημάτων ανάλογα το συμπλήρωμά τους

Επαναληπτικές ασκήσεις- Ενότητα 16

Ευθύς και πλάγιος λόγος- Ενότητα 13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πάμε για...μάθημα!

Πάμε για...μάθημα!
Μπείτε για να επιλέξετε τάξη

20 βιβλιοπροτάσεις για την ΣΤ Δημοτικού