Επισκεφτείτε μας και στο Facebook!

Γλώσσα Γ Δημοτικού

Επιλέξτε Φύλλο Εργασίας και πατήστε τον τίτλο στο τέλος του φύλλου για να το ανοίξετε. 

Παραθετικά (12η ενότητα) 

Συλλαβές και Κανόνες Συλλαβισμού (7η ενότητα)

Ουσιαστικά (1η ενότητα)

Η πρόταση (1η ενότητα)

Το ρήμα (1η ενότητα)

Εξάσκηση στους χρόνους του ρήματος (11η ενότητα)

Οριστικό άρθρο-Σημεία στίξης-Τονισμός (1η ενότητα)

Οι πτώσεις (2η ενότητα)

Τα βοηθητικά ρήματα (2η ενότητα)

Τα επίθετα (2η ενότητα)

Αντικείμενο (2η ενότητα)

Ο Ενεστώτας (2η ενότητα)

Η Απόστροφος (3η ενότητα)

Το αόριστο άρθρο (3η ενότητα)

Αιτιατική- Κλητική (3η ενότητα)

Συνώνυμα- Αντίθετα (3η ενότητα)

Κυριολεξία-Μεταφορά (3η ενότητα)

Παρομοίωση (3η ενότητα)

Κόμμα-Αποσιωπητικά (3η ενότητα)

Οικογένεια-Παραγωγή-Σύνθεση λέξεων (3η ενότητα)

Αρσενικά ουσιαστικά (4η ενότητα)

Θηλυκά ουσιαστικά (4η ενότητα)

Ουδέτερα ουσιαστικά (4η ενότητα)

Το τελικό -ν (4η ενότητα)

Οι μονοσύλλαβες λέξεις που,πως,ή (4η ενότητα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πάμε για...μάθημα!

Πάμε για...μάθημα!
Μπείτε για να επιλέξετε τάξη

20 βιβλιοπροτάσεις για την ΣΤ Δημοτικού